Vil du bidra?

Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller trenger hjelp. Når du har sendt inn info, tar vi kontakt så snart vi kan.

Velkommen til oss

Vi ønskjer at alle mennesker skal få høve til å ta del i eit fellesskap. Å bidra med frivillig innsats er med på å berike livet både for seg sjølv og andre. I Sunnfjord er frivilligsentralane og frisklivsarbeidet samordna under Friskliv- og frivilligsenteret. Førde frivilligsentral har kontor i Firdavegen 12, vi fartar litt rundt så om du ikkje finn oss på kontoret send oss gjerne ein e-post så kontaktar vi deg. 

Aktiviteter

Her finn du litt informasjon om det vi driv med. Nokre av aktivitetane og tilboda våre ligg nede på grunn av smittevernsreglane, men ta gjerne kontakt slik at vi kan registrere deg, når det du ønskjer å bidra med vert aktuelt att kontaktar vi deg.

Kvar onsdag på Førde kyrkjetun lagar Kristin og Norodd til kaffikos saman med frivillige. Kafeen er open for alle kl 10.00 - 12.00 der du får kaffi/te og vaflar for 20,- Velkommen innom.

Les mer

Aktivitetskalendaren er ei oversikt over mange aktivitetar og arrangement som finnast. Når du er inne på nettsida vel du Sunnfjord kommune: www.friskus.com

Les mer

Mange i Førde har behov for nokon å prate med. Nokon bur på Helsetunet, andre bur heime.

Les mer

Internasjonal matfest i Førdehuset. Vert arrangert ein lørdag i november kvart år i samband med bornas verdsdag. Enkeltpersonar frå ulike land lagar matrettar frå sin nasjon.

Les mer

Kvart år arrangerer vi frisklivsdag for seniorar i Hafstadparken. Då har vi program og sosialt samvær i klubbhuset og aktivitetar ute i det flotte idrettsanlegget. Frisklivsdagen vert arrangert i mai/juni og vert annonsert i Firda via "Det skjer", på kommunen si nettside og på vår Facebookside https://www.facebook.com/fordefrivilligsentral/

Les mer

Førde internasjonale kor er ein møtestad der folk frå ulike nasjonar treff kvarandre i musikalsk fellesskap. Vi syng, men samtalene med nye vener over ein kopp kaffi etter øving er like viktig. Kvar torsdag kl. 17.00 møtast dei i Førdehuset for å synge - og lære kvarandre å kjenne. Alle stemmer er velkomne! For tida er koret utan dirigent og har dermed tatt pause, det vert arbeidd med å rektuttere ny dirigent til koret

Les mer

Førde Seniorkor er eit opent tilbod for alle over 60 år i Førde kommune. Koret har som mål å vere ein møteplass til fellesskap, glede seg sjølv saman med andre og til glede for andre. Song og fellesskap er viktig for god helse og livskvalitet. Koret har øvingar på Førde Helsetun tysdagar kl 10.00 - 11.30. Kom og bli med! Førde seniorkor starta opp i januar 2008 gjennom prosjektet kultur og eldre. Koret har i prosjektperioden vore eit samarbeid mellom Førde kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Førde kommune v/ kultur, pleie- og omsorg, folkehelsekoordinator har i prosjektperioden vore sentral for gjennomføring. Økonomisk har den kulturelle spaserstokken vore sentral. Førde Seniorkor er frå 1.1.2014 eit tiltak i Førde kommune. Førde kommune v/ Førde Helsetun langtidseining og Førde Kulturskule driftar Førde Seniorkor. Samarbeidspartar er Førde Frivilligsentral, folkehelsekoordinator og Førde Seniorkor sitt eige arbeidsutval/ styre. Leiar for seniorkoret: Hans Bruland, telefon: 915 83 161 e-post: hanbrula@online.no

Les mer

I skuleferiar og på enkeltkveldar arrangerer vi Grill`n Chill. Målet er at ungdommar skal få ha ei god fritid, vere saman med andre og starte nye vennskap. Nokre aktivitetar er opne utan påmelding, medan andre har avgrensa plassar der ein må melde seg på Informasjon og påmelding: www.sunnfjord.friskus.com

Les mer

Home-Start Familiekontakten vert ytt av frivillige som har gjennomført kurs for familiekontaktar. Dette er eit tilbod for å lette kvardagen for familiar med barn under skulealder. Den frivillige kjem heim til familien 2 - 4 timar i veka over ein periode på ca 6 månader, og avlastar og støttar familien etter behov. Dersom du vil vere frivillig familiekontakt eller ønskjer meir informasjon om tilbodet kan du kontakte Inger Cecilie som er koordinator, ho har telefonnummer 90894788 / 57722000

Les mer

Annankvar torsdag er det internasjonal kafe i 4. etasje på Rødekorsbygget - Langebruvegen 28, Førde. Dette er ein stad der du møter hyggelige mennesker frå ulike delar av verda.

Les mer

Seniornett har mange kurs og aktivitetar for deg som ønsker opplæring i data.

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Nyheter

Bli frivillig

Vi treng deg som frivillig og veit at alle kan bidra med noko. Sei i frå her hvis du vil vere frivillig, så tek vi kontakt og finn saman med deg noko du har lyst til å vere med på.

Om oss

Ta kontakt for en prat om kva vi kan gjere for deg og kva du kan gjere for andre.
2023 © Førde frivilligsentral