Velkommen til oss

Vi ønskjer at alle mennesker skal få høve til å ta del i eit fellesskap. Å bidra med frivillig innsats er med på å berike livet både for seg sjølv og andre. I Førde er frivilligsentralen og frisklivssentralen samordna der frivillighet og friskliv går hand i hand. Du når oss på telefon 47688025, eller ved å stikke innom oss på kontoret i Firdavegen 12.

Aktiviteter

Her finn du litt informasjon om det vi driv med. Klikk for mer info.

Kvar onsdag på Førde kyrkjetun lagar Kristin og Norodd til kaffikos saman med frivillige. Kafeen er open for alle kl 10.00 - 12.00 der du får kaffi/te og vaflar for 20,- Velkommen innom.

Les mer

Mange i Førde har behov for nokon å prate med. Nokon bur på Helsetunet, andre bur heime.

Les mer

Internasjonal matfest i Førdehuset. Vert arrangert i november kvart år. Enkeltpersonar frå ulike land lagar matrettar frå sin nasjon.

Les mer

Førde Seniorkor er eit opent tilbod for alle over 60 år i Førde kommune. Koret har som mål å vere ein møteplass til fellesskap, glede seg sjølv saman med andre og til glede for andre. Song og fellesskap er viktig for god helse og livskvalitet. Koret har øvingar på Førde Helsetun måndagar kl 10.00 - 11.30. Kom og bli med! Førde seniorkor starta opp i januar 2008 gjennom prosjektet kultur og eldre. Koret har i prosjektperioden vore eit samarbeid mellom Førde kommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune. Førde kommune v/ kultur, pleie- og omsorg, folkehelsekoordinator har i prosjektperioden vore sentral for gjennomføring. Økonomisk har den kulturelle spaserstokken vore sentral. Førde Seniorkor er frå 1.1.2014 eit tiltak i Førde kommune. Førde kommune v/ Førde Helsetun langtidseining og Førde Kulturskule driftar Førde Seniorkor. Samarbeidspartar er Førde Frivilligsentral, folkehelsekoordinator og Førde Seniorkor sitt eige arbeidsutval/ styre. Styret i Førde Seniorkor: Leiar: Jorunn Sunde, tlf. 911 13 960, e-post: jorsu@frisurf.no Nestleiar: Rønnaug Bolset Kasserar: Ståle Sørbotten Sekretær: Hjørdis Hagen, tlf. 416 35 180 Styremedlem: Una Holmelid Varamedlem: Kari Grønfur

Les mer

Dataklubb for seniorar (55+). 

Les mer

Strikkegruppa avslutta sitt frivillige arbeid i desember 2017 fordi Førde mottakssenter vart nedlagt. Nokre av dei frivillige i strikkegruppa vil halde fram med sitt engasjement på internasjonal kafe.

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Ons 23.01 10:00 10 kaffien Førde kyrkjetun
Ons 30.01 10:00 10 kaffien Førde kyrkjetun
Tor 31.01 18:00 Internasjonal kafè Røde kors bygget
Ons 06.02 10:00 10 kaffien Førde kyrkjetun
Ons 13.02 10:00 10 kaffien Førde kyrkjetun

Bli frivillig

Vi treng deg som frivillig og veit at alle kan bidra med noko. Sei i frå her hvis du vil vere frivillig, så tek vi kontakt og finn saman med deg noko du har lyst til å vere med på.

Om oss

Ta kontakt eller kom innom for en prat om kva vi kan gjere for deg og kva du kan gjere for andre.

2018 © Førde frivilligsentral