Aktivitetskalendar - FRISKUS

Aktivitetskalendaren er ei oversikt over aktivitetar, og arrangement som finnast i kommunen, du finn den her: www.sunnfjord.friskus.com

Aldersgruppe: For alle

Gå gjerne inn på linken og gjer deg kjent, registrer deg gjerne som medlem utan å forplikte deg til noko. Lag og organisasjonar kan legge seg til som arrangørar og informere om sine tilbod, samt formidle eventuelle behov for frivillige. 

Aktivitetskalendaren er gratis for alle lag og organisasjonar i Sunnfjord kommune, det er ikkje reklamebaserte innlegg i kalendaren.  Ved spørsmål/hjelp ring til vår risklivskoordinator Camilla Søvig på telefon 47688025 eller send oss ein e-post:

frisklivogfrivilligsenter@sunnfjord.kommune.no


Sosiale media

2021 © Førde frivilligsentral