Home-Start Familiekontakten

Home-Start Familiekontakten vert ytt av frivillige som har gjennomført kurs for familiekontaktar. Dette er eit tilbod for å lette kvardagen for familiar med barn under skulealder. Den frivillige kjem heim til familien 2 - 4 timar i veka over ein periode på ca 6 månader, og avlastar og støttar familien etter behov. Dersom du vil vere frivillig familiekontakt eller ønskjer meir informasjon om tilbodet kan du kontakte Inger Cecilie som er koordinator, ho har telefonnummer 48957780.

Home-Start Familiekontakten i Førde er eit samarbeid mellom Frivilligsentralen, Kyrkjeleg fellesråd, helsestasjonen og Helse Førde v/BUP.

Inger Cesilie Fitje er koordinator, ho har epost: inger.cesilie.fitje@fordekyrkje.no

Her kan du lese meir om Home-Start Familiekontakten: https://homestartnorge.no/avdelinger/hsf-forde/
2019 © Førde frivilligsentral