FØRDE Frivilligsentral

Velkommen til Senter for friskliv - og frivillighet Vi held til i Firdavegen 12, 6809 Førde

Vi fartar litt rundt om kring så om du vil sikre deg at vi er til stades kan det vere lurt å avtale tid på føre hand. 

 Tilsette ved senteret er:  
       
 Kari Valle, epost: kari.valle@forde.kommune.no 
Ellen Hugøy, epost: ellen.hugoy@forde.kommune.no 
Camilla Søvig, epost: camilla.sovig@forde.kommune.no

 

Felles telefonnummer er 47 68 80 25

 

 

 

       

 Du er midt i blinken som frivillig dersom

  • Du vil bruke litt av di tid saman med andre

  • Du vil treffe nye menneske

  • Du vil vere med å sette dine og andre sine idéar ut i livet

 

Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som
formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet.
Nokon treng hjelp og andre ønskjer å hjelpe.


Vi treng frivillige til arbeidet vårt.
Arbeidsoppgåvene varierar etter kva prosjekt som er
på gang og kven som ringer 
sentralen for å få hjelp.
Les meir om det å vere frivillig her
 

Du kan sjølv bestemme kor mykje du vil gjere.

Du vel sjølv kor lenge du vil vere knytt til sentralen.
Lønna er gleda over å kunne hjelpe andre
.Det er kun fantasien som set grenser for
kva som kan gjerast frivillig.

 

2019 © Førde frivilligsentral