PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Førde Frivilligsentral

Frivilligsentralen og Frisklivssentralen i Førde held til i Firdavegen 12.

Vi fartar litt rundt om kring så om du vil sikre deg at vi er til stades kan det vere lurt å avtale tid på føre hand.

 

          
 Dagleg leiar for frivilligsentralen er Kari Valle, ho har epost
kari.valle@forde.kommune.no
Felles telefon: Frivilligsentralen og Frisklivssentralen: 47 68 80 25
Tlf dagleg leiar, frivilligsentralen : 48 11 09 20

 

Faste aktivitetar vår 2017:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Frå Januar - Juni er det internasjonal kafe i 4. etg på Rødekorsbygget torsdagane i partalsveker. Ope frå kl 18.00 - 20.00. Vi står for kaffi/te, dei som vil kan ta med seg kaffimat til fellesbord. Alle er hjartelig velkommen :) Arr. Røde kors og frivilligsentralen

 

  • Kvar onsdag kl 10.00 - 13.00 (minus påskeveka) er det 10-kaffi på Førde kyrkjetun. Kaffi + vafler kr 20,- . Frivilligsentralen har sjåførar som kan hente bringe og gjerne ta ein handlerunde ved behov. Ta kontakt seinast dagen før ved behov for skyss. Arr Førde kyrkje og frivilligsentralen

 

  • Kaffikos i fellesstova på omsorgsbustaden (Kyrkjevegen 17)  siste onsdag i kvar månad kl 16.00

 

  • Handarbeidsgruppe på Førde mottakssenter (Bergum) tysdag i partalsveker kl 18.00 - 20.00

 

  • Internasjonalt kor (øving og sosialt fellesskap) kvar tirsdag kl 18.00 - 19.30 i Festsalen på Førdehuset

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

14. November 2015 kl 11.30 - 16.00: Fargerike Førde, Internasjonal matfestival og Bornas verdsdag i Førdehuset, vi anbefalar å ta turen dit"
https://bornasverdsdagar.wordpress.com/2015/11/10/hugs-kontantar-til-fargerike-forde-kafeen/
 

1. Oktober 2015:

Les her: http://fjordaglimt.no/-/event/show/613370_markering-av-fn-s-internasjoanale-eldredag/8366037?ref=checkpoint

  

 

Onsdag 23. September 2015  kl 18.00 – 20.00 

Integrering av våre nye landsmenn - vil du bidra?

Det vert arrangert eit ope møte for alle interessert

         Arrangørar: Førde Mottakssenter, Førde Røde Kors og
                           Førde kommune v/ Førde Frivilligsentral

Årsmøte 2015: 
Torsdag 4. Juni kl 13.00 - 15.00 vert det halde årsmøte for Førde Frivilligsentral
Stad: Kronborg ressurshage , 3. etg
Velkommen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Du er midt i blinken som frivillig dersom

  • Du vil bruke litt av di tid saman med andre

  • Du vil treffe nye menneske

  • Du vil vere med å sette dine og andre sine idéar ut i livet

 

Frivilligsentralen er kort sagt ein møteplass som
formidlar kontakt mellom menneske i lokalmiljøet.
Nokon treng hjelp og andre ønskjer å hjelpe.


Vi treng frivillige til arbeidet vårt.
Arbeidsoppgåvene varierar etter kva prosjekt som er
på gang og kven som ringer
sentralen for å få hjelp.
Les meir om det å vere frivillig her
 

Du kan sjølv bestemme kor mykje du vil gjere.

Du vel sjølv kor lenge du vil vere knytt til sentralen.
Lønna er gleda over å kunne hjelpe andre
.Det er kun fantasien som set grenser for
kva som kan gjerast frivillig.